Phương pháp làm sô cô la của chúng tôi khá đơn giản và minh bạch: chúng tôi mua cacao từ các nông trại tại miền Nam Việt Nam, cũng là các đối tác quan trọng nhất của chúng tôi. Tiếp theo, chúng tôi chuyển đổi hạt cacao thành các thanh sô cô la tại nhà máy; chúng tôi luôn cố gắng nhấn mạnh với đội ngũ của mình tầm quan trọng của chất lượng trong quá trình sản xuất. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng toàn bộ chuỗi giá trị từ cacao thành sô cô la là chắc chắn, có trách nhiệm xã hội và bền vững về môi trường. Vui lòng xem các báo cáo thường niên của chúng tôi để hiểu thêm về niềm đam mê của Marou.

Marou Cacao Report 2021

ENGLISH
(DOWNLOAD PDF)

Marou Cacao Report 2018

English
(Download PDF)
Tiếng Việt
(Download PDF)

Marou Cacao Report 2017

English
(Download PDF)
Tiếng Việt
(Download PDF)

See more

Liên hệ

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Sô cô la Marou

sales@marouchocolate.com
+84 283 729 2753

169 Calmette
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam