“Sô cô la của Marou có tính phức tạp và biến đổi đặc biệt, bởi vì không giống như hầu hết các nhà sản xuất sô cô la, họ có thể tạo ra chúng từ các loại hạt mà họ lựa chọn tại nguồn cung. Điều này có nghĩa họ kiểm soát tất cả mọi thứ, từ nông trại cho đến thành phẩm.”

New York Times
Ngày 1 tháng 3 năm 2016